Co je finanční poradenství?

Je to služba představující poskytování rad ohledně využívání finančních prostředků především jednotlivcům a rodinám.

Kdo je finanční poradce a proč byste ho měli mít?

  • Finanční poradce pečlivě naslouchá tomu, co potřebujete, co si přejete a kdy si přejete to mít. Podrobně se také vyptá na všechny finanční smlouvy, které již máte a zjistí Váš vztah k riziku a výnosu.
  • Vaše přání do návrhu řešení (finančního plánu) nezapracuje mlčky, vysvětlí Vám i jiné možnosti a případná rizika a jeho činnost Vás směruje k odpovědnému finančnímu chování.
  • Finanční poradce musí být schopen do finančního plánu použít všechny základní typy produktů. Tedy pojištění, bankovní produkty (úvěry, konta), doplňkové penzijní spoření, stavební spoření a jeho úvěry, hypoteční úvěry, investice do otevřených podílových fondů.
  • Nákladově nejvýhodnější řešení nemusí být optimální, ale malé náklady jsou také zásadní položkou dobrého finančního plánu.