O firmě

Historie

Jsme malá účetní firma o pěti zaměstnancích, založená v roce 1999 (před tím jsme působili od roku 1992 jako OSVČ). Nabízíme komplexní účetní služby jak pro právnické, tak pro fyzické osoby. Začátkem roku 2019 jsme sídlo společnosti přemístili na adresu Pičín č.p. 118, 262 25 Pičín, v okresu Příbram, ale provozní kancelář máme stále v Praze 8 - Libni (200 m proti Libeňskému zámečku). 

Cena služeb
Je poměrně obtížné předem stanovit cenu našich služeb, aniž bychom znali způsob a rozsah podnikatelské činnosti klienta, druhy a strukturu používaných dokladů apod. Proto je třeba náš ceník chápat jako velmi orientační (a z naší strany maximalistické) vodítko. Vlastní cena pro konkrétního klienta je vždy stanovena dohodou po upřesnění rozsahu požadovaných účetních prací.

Smlouva
S klienty spolupracujeme na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí účetních služeb, které řeší způsob spolupráce a odpovědnosti po formální stránce. Samozřejmě že předmět smlouvy, částka odměny  a další údaje jsou aktualizovány vždy podle vzájemné dohody s klientem. (Viz vzor smlouvy)

Odpovědnost
Základním principem je, že klient vždy odpovídá za věcnou a formální správnost účetních dokladů, a my pak odpovídáme za správný způsob zaúčtování a daňového uplatnění jednotlivých účetních případů. Pochopitelně, že na zjištěné zjevné věcné a formální nesrovnalosti klienta vždy upozorníme předem před uzavřením příslušného účetního období.
Odpovědnost za účetnictví má však vždy klient (a zákon ani nepřipouští přenesení této odpovědnosti). Pokud tedy dojde ze strany finančního úřadu (nebo dalších institucí) k nějakým finančním sankcím, vždy takové platby hradí klient. Pokud je však důvodem sankce účetní chyba nebo prodlení způsobené naší společností, klientovi takto vzniklou škodu samozřejmě uhradíme v plné výši.

Spolupráce
V zásadě preferujeme předávání účetních dokladů a jejich účtování v měsíčních (výjimečně ve čtvrtletních dávkách). Z toho i vyplývá měsíční (nebo čtvrtletní) fakturace dohodnuté paušální odměny. Účtování naší odměny podle počtu zaúčtovaných dokladů v podstatě nepraktikujeme, každý měsíc sledovat počet účetních položek je velmi nepraktické a zdlouhavé, i když víme, že některé  účetní firmy tento způsob využívají.
V rámci takového měsíčního paušálu pak pro klienty zpracováváme kromě vlastního účetnictví i roční závěrky, všechna daňová přiznání, související s podnikáním, dále mzdovou agendu včetně zpracování a zasílání přehledů, přihlášek a odhlášek příslušným institucím.

Zastupování a doplňkové služby
Pokud má klient zájem, můžeme na základě plné moci klienta zastupovat před finančním úřadem (viz vzor plné moci), před správou sociálního zabezpečení i před zdravotními pojišťovnami. V rámci spolupráce nabízíme a poskytujeme klientům základní daňové a právní poradenství, protože dlouhodobě (již od roku 1995) spolupracujeme s českobudějovickou poradenskou firmou AZP CZ, s.r.o.
Jejich prostřednictvím také pro klienty zajišťujeme zpracování ročního přiznání daňovým poradcem s odkladem za velmi příznivé ceny (ve srovnání s většinou pražských daňových poradců), případně i další auditorské činnosti, včetně mezinárodních auditů.